Home / Danh sách kênh VTC HD

Danh sách kênh VTC HD

Danh sách kênh VTC HD là danh sách các kênh nằm trong gói phụ trội của truyền hình Fpt với chất lượng HD ( đăng ký cùng gói Premium ).Đối với gói Vod HD các gói phụ trội chất lượng hình ảnh hiển thị SD.

>>Danh sách các kênh VTVcab

DANH SÁCH CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH VTC HD

STT VỊ TRÍ KÊNH TÊN KÊNH
1 73 VTC HD1
2 74 VTC HD2
3 75 VTC HD3
4 76 VTC3 HD
5 77 iTV HD