[2017] Gói cước F2 tốc độ 45Mbps

Từ tháng 1 / 2017 , FPT Telecom tiến hành cung cấp gói cước internet cáp quang F2 tốc độ cao lên tới 45Mbps tăng 13Mbps so với 2016. »Cực sốc : Tăng băng thông không tăng giá cước từ tháng 1 / 2017 Với gói cước internet FPT F2 tốc độ lên tới 45Mbps khách hàng

By | 2018-03-07T14:14:17+00:00 Tháng Mười Hai 31st, 2016|Categories: Cáp quang gia đình|Tags: , , , , , |0 Comments

[2017] Gói cước F3 tốc độ 35Mbps

Từ tháng 1 / 2017 , FPT Telecom tiến hành cung cấp gói cước internet cáp quang F3 tốc độ cao lên tới 35Mbps tăng 8Mbps so với 2016. »Cực sốc : Tăng băng thông không tăng giá cước từ tháng 1 / 2017 Với gói cước internet FPT F3 tốc độ lên tới 35Mbps khách

By | 2018-03-07T14:14:18+00:00 Tháng Mười Hai 31st, 2016|Categories: Cáp quang gia đình|Tags: , , , |0 Comments

[2017] Gói cước F4 tốc độ 27Mbps

Từ tháng 1 / 2017 , FPT Telecom tiến hành cung cấp gói cước internet cáp quang F4 tốc độ cao lên tới 27Mbps tăng 5Mbps so với 2015. »Cực sốc : Tăng băng thông không tăng giá cước từ tháng 1 / 2017 Với gói cước internet FPT F4 tốc độ lên tới 27Mbps khách

[2017] Gói cước F5 tốc độ 22Mbps

Từ tháng 1 / 2017 , FPT Telecom tiến hành cung cấp gói cước internet cáp quang F5 tốc độ cao lên tới 22Mbps tăng 6Mbps so với 2015. »Cực sốc : Tăng băng thông không tăng giá cước từ tháng 1 / 2017 Với gói cước internet FPT F7 tốc độ lên tới 22Mbps khách

By | 2018-03-07T14:14:20+00:00 Tháng Mười Hai 31st, 2016|Categories: Cáp quang gia đình|Tags: , , , , |0 Comments

[2017] Gói cước F7 tốc độ 12Mbps

Từ tháng 1 / 2017 , FPT Telecom tiến hành cung cấp gói cước internet cáp quang F7 tốc độ cao lên tới 12Mbps tăng 6Mbps so với 2015. »Cực sốc : Tăng băng thông không tăng giá cước từ tháng 1 / 2017 Với gói cước internet FPT F7 tốc độ lên tới 12Mbps

By | 2018-03-07T14:14:20+00:00 Tháng Mười Hai 31st, 2016|Categories: Cáp quang gia đình|Tags: , , , |0 Comments