2017

[2017] Gói cước F2 tốc độ 45Mbps

Từ tháng 1 / 2017 , FPT Telecom tiến hành cung cấp gói cước internet cáp quang F2 tốc độ cao lên tới 45Mbps tăng 13Mbps so với 2016. »Cực sốc : Tăng băng thông không tăng giá cước từ tháng 1 / 2017 Với gói cước internet FPT [...]

2018-03-07T14:14:17+00:00 Tháng Mười Hai 31st, 2016|Categories: Khuyến mại|Tags: , , , , , |0 Comments

[2017] Gói cước F3 tốc độ 35Mbps

Từ tháng 1 / 2017 , FPT Telecom tiến hành cung cấp gói cước internet cáp quang F3 tốc độ cao lên tới 35Mbps tăng 8Mbps so với 2016. »Cực sốc : Tăng băng thông không tăng giá cước từ tháng 1 / 2017 Với gói cước internet FPT [...]

2018-03-07T14:14:18+00:00 Tháng Mười Hai 31st, 2016|Categories: Khuyến mại|Tags: , , , |0 Comments

[2017] Gói cước F4 tốc độ 27Mbps

Từ tháng 1 / 2017 , FPT Telecom tiến hành cung cấp gói cước internet cáp quang F4 tốc độ cao lên tới 27Mbps tăng 5Mbps so với 2015. »Cực sốc : Tăng băng thông không tăng giá cước từ tháng 1 / 2017 Với gói cước internet FPT [...]

2018-03-07T14:14:20+00:00 Tháng Mười Hai 31st, 2016|Categories: Khuyến mại|Tags: , , , , , |0 Comments