từ SD lên HD

Truyền hình FPT tiến hành nâng cấp kênh quốc tế từ SD lên HD miễn phí hoàn toàn

Truyền hình FPT tiến hành nâng cấp kênh quốc tế từ SD lên HD miễn phí hoàn toàn Theo truyền hình FPT từ ngày 13 /4 / 2018 , fpttelecom sẽ tiến hành nâng cấp miễn phí kênh quốc tế từ SD lên chuẩn HD sắc nét đem lại cho [...]