xem truyền hình

Bán FPT Play Box : xem truyền hình miễn phí

Thông báo chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ có trong tháng 2 / 2017 dành cho khách hàng mua thiết bị FPT PLAY BOX với giá ưu đãi đặc biệt. »Thiết bị FPT PLAY BOX xem truyền hình internet miễn phí Thời gian áp dụng ưu đãi [...]

Xem truyền hình miễn phí với FPT Play Box

Xem truyền hình miễn phí với FPT Play Box với hơn 179 kênh truyền hình miễn phí , trong đó có 14 kênh HD đặc sắc. Thông qua thiết bị FPT PLAY BOX khách hàng dễ dàng xem lại các kênh đã phát với số lượng lên tới [...]